Noordoostpolder is een krachtige regio. Bureau Louter heeft in haar rapportage Economische ontwikkeling steden en stadsgewesten vanaf 1973, de economische prestaties van gebieden bepaald.

 

Economische kracht