Gasvoorziening

Gemiddeld genomen ligt er in het gebied voldoende gas om doorsneeprojecten aan te kunnen. Er ligt een gasontvangststation in Marknesse. De gaspijp is aangepast aan de toekomstige groei. We verwachten hier geen beperkende omstandigheden. Een en ander kan echter snel veranderen. Wanneer u plannen heeft kunt u het beste contact opnemen met Essent (Fokko Reinders 06-55156486)

 

Electriciteitsvoorziening

NieuwLand ligt dichtbij het hoofdtransportnet. Kleinschalige projecten zullen over het algemeen zonder problemen kunnen terugleveren op het net. Ook hier geldt dat teruglevering afhankelijk is van tal van factoren zoals dit in het Westland wel duidelijk is geworden. Voor de laatste stand van zaken kunt u contact opnemen met Essent (Fokko Reinders 06-55156486)

 

Ondergrondse warmteopslag

De bodem is geschikt om warmte in op te slaan. Het gebruik van acquifers is toegestaan in NieuwLand.

 

Aardwarmte

De toepassing van aardwarmte is mogelijk in het gebied. De Slochteren Zandlaag in het gebied zit op 1400 meter. Deze zandlaag kan gebruikt worden voor het winnen van aardwarmte.