Glastuinbouwgebied NieuwLand ligt tussen Luttelgeest en Marknesse in de Noordoostpolder. Het gebied is totaal ca. 600 hectare groot. Uniek is dat de ondernemers zich er vrij kunnen vestigen. Dit betekent dat iedere bedrijfsgrootte te realiseren is op de manier waarop de glastuinder dat wenst.

 

Lichtsom

Voor de lichtsom komt glastuinbouwgebied Nieuwland gunstig uit. zoals op de kaart hiernaast te zien is neemt het gebied een middenpositie in, vergelijkbaar met de globale stralingssom, zoals die wordt gemeten in Bleiswijk. De lagere lichtsom heeft vooral te maken met de hogere bewolkingsgraad. Een hogere bewolkingsgraad geeft meer diffuus licht. De doordringing van dit diffuse licht in het gewas is hoger.

 

Zeeklimaat

Het klimaat in Glastuinbouwgebied is gematigd. In de winter zijn de gemiddelde minimumtemperaturen hoog door de invloed van het IJsselmeer. In de zomer houdt het IJsselmeer de temperatuur laag.

 

nl-kaartjes-01   nl-kaartjes-02   nl-kaartjes-03
Gemiddelde lichtsterkte   Gemiddelde maximumtemperaturen   Gemiddelde minimumtemperaturen