Glastuinbouwgebied NieuwLand. Wie is er niet groot geworden?

 

NieuwLand ligt tussen Luttelgeest en Marknesse in de Noordoostpolder en is 450 hectare groot. Behalve de centrale ligging is de mogelijkheid tot vrije vestiging een groot pluspunt. Plaatselijke transportbedrijven zorgen voor een regelmatige verbinding met Aalsmeer en Naaldwijk zodat de klanten optimaal bediend kunnen worden. De vrije vestiging betekent dat iedere bedrijfsgrootte gerealiseerd kan worden.

 

De aanwezigheid van de grote kavelafmetingen is bijzonder. Dit sluit direct aan bij de schaalvergroting in de sector.


Nieuwland is breed gedragen .Dankzij een  initiatief van Dorpsbelang, glastuinders, grondeigenaren, LTO, Provincie Flevoland en Gemeente Nooroostpolder (een enthousiaste groep vrijwilligers) staat het project NieuwLand op eigen benen. De rol van overheden, zoals gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland is voornamelijk voorwaardenscheppend en adviserend. Dit initiatief koppelt enthousiasme aan realisme en daarmee is de pioniersgeest terug in de Noordoostpolder. Het is een plan vanuit en voor het gebied met aantrekkelijke grondprijzen en het betekent een impuls voor de werkgelegenheid. Alle ingrediënten zijn er voor een warm welkom en het snel verkrijgen van het thuisgevoel.